Jeteś tutaj: Mobiframe » O nas

O NAS – Mobiframe!

Wszystkie produkty oferowane przez MOBIFRAME są w całości produkowane przez naszą firmę.

Zostały zaprojektowane przez nasz dział konstrukcyjny oraz  przebadane w naszym laboratorium.

Badania homologacyjne potwierdzone są przez uznane jednostki, takie jak TUV, IDIADA, PIMOT.

Biuro konstrukcyjne – Sami projektujemy!

W projektowaniu produktów MOBIFRAME skutecznie wykorzystujemy współczesne techniki i narzędzia inżynierskie takie jak bogaty zestaw oprogramowania CAD/CAM, systemy obliczeń numerycznych MES, skan 3D i wydruk 3D.

Dobrze wyposażona prototypownia zapewnia konstruktorom możliwość eksperymentowania na rzeczywistych obiektach.

Producentom pojazdów oferujemy możliwość adaptacji produktów MOBIFRAME do ich pojazdów, opracowanie nowych produktów według ich wytycznych oraz współpracę w zakresie badań homologacyjnych.

Produkcja metalowa – Sami produkujemy!

Produkcja firmy Mobiframe wyposażona jest w nowoczesny i bogaty park maszynowy.

Dysponujemy niezbędnymi technologiami wytwarzania, dzięki czemu to co zaprojektujemy, jesteśmy w stanie szybko wykonać, będąc niezależnym od podwykonawców.

Laboratorium badawcze – bezpieczeństwo przede wszystkim!

Laboratorium firmy Mobiframe wyposażone jest w urządzenia do badań nadwozi pojazdów w zakresie bezpieczeństwa biernego.

Posiadamy możliwość weryfikacji wytrzymałości statycznej, dynamicznej oraz energochłonności struktur.

Wszyskie produkty Mobiframe są przebadane i posiadają niezbędną certyfikację według wymagań przepisów krajowych, europejskich i amerykańskich.