POLITYKA PRYWATNOŚCI NEWSLETTERA

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest OKB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu, ul. Szkolna 9, 95-006 Bukowiec, posiadająca Nr KRS: 0000694661, NIP 728-27-30-338 oraz REGON: 100727160.

NASZE DANE KONTATKOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e- mail: h.koper@mobiframe.eu, telefonicznie pod numerem +48 797 735 237 lub adres korespondencyjny ul. Lodowa 106A, 93-232 Łódź

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. Zgłaszając się do otrzymywania newslettera, należy podać tylko adres e-mail. Informacje te potrzebne są do wysyłania newslettera. Przetwarzamy jedynie Twój adres e-mail aby móc przesłać Ci newsletter.

CEL PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe służą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych ofertach, promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, co sprawi, że zaprzestaniemy wysyłania naszego newslettera. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwi nam dostarczanie Ci informacji o naszych aktualnych ofertach.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili, gdy zrezygnujesz z subskrypcji newslettera, tj. skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz w każdej chwili, wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: h.koper@mobiframe.eu lub telefonicznie pod numerem +48 797 735 237

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Do przetwarzania danych opisanych wykorzystujemy dostawców usług technicznych. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu związanym z wydawaniem i dystrybucją naszego newslettera.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBIORCOM SPOZA EOG

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

PROFILOWANIE

Każdy Newsletter zawiera losowo przypisany identyfikator. Na podstawie tej identyfikacji możemy stwierdzić, czy i kiedy został otwarty newsletter oraz które linki zostały kliknięte i na tej podstawie utworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

TWOJE PRAWA

Masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, otrzymasz wówczas od nas kopię informacji osobowych jakie posiadamy. Ma także prawo jak do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie czy jest uzasadniony.

Ponadto możesz żądać:

  • sprostowania danych osobowych, jeśli faktycznie są niekompletne lub uległy zmianie, usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnimy je lub aktualizujemy,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny, ograniczamy się jedynie do czynności przechowywania danych, inne operacje przetwarzania danych będą wykluczone,
  • przeniesienia danych osobowych, na tej podstawie wydajemy Tobie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innymi podmiotowi, jeśli o to wnosisz,
  • usunięcia danych osobowych, usuniemy dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie adres o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności newslettera będą publikowane na stronie internetowej i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.